Kjøpe vintage klokke? Da er det mye å tenke på


Klokkeriet - Kjøpe vintage klokke? Da er det mye å tenke på

Når man snakker om vintage klokker blir originalitet ofte et tema, ord som repaint, service-skive og ny krone blir ofte nevnt. Men hva betyr det? Og hvor viktig er det for klokkens funksjonalitet og verdi?

Definisjonen på begrepet vintage er litt flytende, men når man snakker om klokker betyr det som regel en klokke som er eldre enn 30 år, men yngre enn ca 100 år (er en klokke eldre enn 100 år er det mer naturlig å kalle den for antikk). Klokker som er så gamle og som ofte er brukt store deler av denne tiden, vil få slitasje. Glass vil få riper, kroner vil slites ut og skiver vil fade og misfarges. Dette vil naturligvis gå ut over funksjonalitet og verdi på klokken.

Men i motsetning til moderne klokker, henger ikke funksjonalitet og verdi sammen med hverandre i like stor grad på vintage klokker.

En gammel Patek med sliten skive som er vanskelig å lese kan ha mye høyere verdi enn en like gammel Patek med nymalt skive som er en drøm å lese. Men originalitet er ikke alt, det aller viktigste er at klokken kan brukes og leses. Det hjelper lite på verdien at klokken er 100% original hvis skiven har råtnet bort helt og urverket er gjennomrustet.

Alle delene på en vintage klokke er heller ikke verdt like mye. By far den viktigste delen er skiven. For at verdien skal være i det øverste sjiktet må skiven være original og i relativt god stand. Det sies at 70% av verdien til en vintage klokke ligger i skiven.

Generelt er det deler av klokken som synes som er viktigst. Og skiven på en klokke er jo den delen som synes best. Kasse og krone er også viktig. Urverket må selvfølgelig være riktig urverk for klokken, og av samme produsent, men det er ikke like viktig at alle delene er fra fabrikken.

Dette er delvis fordi urverket ikke synes, og delvis fordi det er helt umulig å holde et urverk gående i 30+ år uten å bytte deler på det.

Før i tiden var det få som tenkte på verdien på klokken sin når de byttet skive, restaurerte skiven, byttet krone osv. Klokker var i liten grad fancy smykker slik som i dag, de var verktøy.

Og hvis skiven eller kronen ble stygg/vanskelig å bruke byttet man den. Det var ikke så viktig om delen var original eller riktig, bare klokken fungerte optimalt.

For å konkludere bestemmes verdien på en vintage klokke ut ifra en fin balanse mellom originalitet og funksjonalitet. Det finnes ingen fasit på hva som er viktigst, men alle er enige om at en klokke som ikke går eller ikke kan leses er helt ubrukelig, og at en klokke som er svært forskjellig fra hvordan den så ut da den ble produsert ikke er så ettertraktet. Så må man bare vurdere derifra hva som er viktigst for en selv.