Urmaker Bjerke med ekstraordinære tiltak


Klokkeriet - Urmaker Bjerke med ekstraordinære tiltak

Som flere sikkert har fått med seg, har det nå dukket opp diskusjoner på Klokkeriet på Facebook, der det kommer frem at kunder ikke får hente urene sine hos Urmaker Bjerke.

I en kort uttalelse i ettermiddag, redegjør Joakim Bjerke for de nye tiltakene:


Hei Kevin, grunnet en svært utfordrende tid med spredning av Covid19-viruset, kombinert med en rekordlav norsk krone medførte det at vi tidlig torsdag 19. mars stengte salg av Rolex, Tudor og Patek Philippe. Det er stor usikkerhet rundt hvordan virusutviklingen vil påvirke sveitsisk urindustri, og det er også stor usikkerhet rundt hvordan norsk valuta utvikler seg. At valutakurser svinger er helt normalt og noe vi er vant til, men i den unntakstilstanden vi er i nå hvor vi ser at CHF-NOK har forverret seg omtrent 25% siden nyttår så vi oss nødt til å dra i nødbremsen. Vi håper situasjonen stabiliserer seg raskt, så vi kan gjenoppta normal drift.


Foreløpig er det ikke oss bekjent at andre forhandlere i Norge har gjort denne type endringer, men det vil kanskje overraske om ikke også andre blir nødt til å følge etter.